Trends en ontwikkelingen

Centraal binnen de NSO Toekomstverkenning staat het thema “Weet wat er speelt en kies bewust”. Immers enkel bedrijven die een goed beeld hebben van wat er allemaal speelt in de huidige markt en wat ze kunnen verwachten in de (nabije) toekomst, zijn in staat om zich hier goed op voor te bereiden en hier bewust keuzes in te maken.

Om bovengenoemde reden begint de NSO Toekomstverkenning met het in kaart brengen van actuele trends en ontwikkelingen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in retail algemene trends en ontwikkelingen en branche specifieke trends en ontwikkelingen.

Bij elke ontwikkeling wordt vervolgens doorverwezen naar één van de volgende hoofdstukken waarin concrete bouwblokken en handreikingen worden geboden om in te spelen op de betreffende trend.


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden