Waar gaat uw ondernemersreis naar toe?

Als ondernemer maakt u iedere dag keuzes. U staat ook voor keuzes op langere termijn. Zoals wat voor winkel wil ik zijn? Hoe ziet mijn onderneming er over vijf jaar uit én wie zijn dan mijn klanten?

Het vinden van antwoorden op die vragen is een ondernemersreis waarbij de NSO u graag op weg helpt.

Vorig jaar is het NSO-studieprogramma van start gegaan. Met een groep van 15 betrokken van binnen en buiten de branche. Met deze groep is de NSO Toekomstverkenning uitgewerkt. In die verkenning zijn verschillende trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Èn wordt een perspectief geschetst voor de winkels in onze branche.

Tijdens de NSO Voorjaarbeurs, op de NSO-stand, zijn met de eerste ondernemers gesprekken gevoerd over wij zij nu staan met de winkel en waar voor hen de kansen en mogelijkheden naar de toekomst toe liggen.

Wat is het doel van de NSO Toekomstverkenning?

De NSO Toekomstverkenning schetst kansen en mogelijkheden voor de winkels in onze branche. Concreet worden vier ontwikkelingsmogelijkheden geschetst.

Het begint er mee dat u als ondernemer er zich bewust van bent waar u nu staat als ondernemer en wat voor winkel u heeft. Welke ontwikkelingen zijn van invloed op uw winkel en welke keuzes kunt u maken?

De NSO Toekomstverkenning biedt een lonkend perspectief. Dat perspectief is voor iedere ondernemer en voor iedere winkel anders. De verkenning helpt u bewust een aantal keuzes te maken. Daardoor kunt u de vraag beantwoorden: 'Hoe verdient u over vijf jaar uw boterham?'

Voor wie is de NSO Toekomstverkenning en wat kan ik ermee?

De NSO Toekomstverkenning is bedoeld voor iedereen onderneemt of betrokken is in onze branche. Of u nu werkzaam bent in een winkel, al dan niet aangesloten bij een winkelformule, werkzaam bij één van de formule organisaties, bij één van onze partners of leveranciers of juist op brancheniveau, de NSO Toekomstverkenning bevat voor iedereen relevante informatie en handvatten.

Het brengt in kaart wat er speelt op branche- en sectorniveau en biedt u inzicht hoe u dat kunt vertalen naar uw eigen omgeving door inzet van (uw) lokaal ondernemerschap. De toekomstverkenning biedt inzichten waarmee u bewuste keuzes kunt maken voor de toekomst. Sommige inzichten kunt u direct in de praktijk brengen en bij andere onderdelen van de toekomstverkenning kan het voldoende zijn wanneer u weet wat er speelt.


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden