Lonkend perspectief

Weet wat er speelt en kies bewust

In de NSO Toekomstvisie worden vier scenario’s uitgewerkt. Dat zijn richtingen waarin u en uw winkel zich kunnen ontwikkelen. Deze vier scenario’s zijn een hulpmiddel. Natuurlijk geen keurslijf. Iedere ondernemer en iedere winkel houdt zijn eigen unieke kenmerken.

De scenario's kunnen u helpen bij het bepalen waar u nu staat en waar u over vijf jaar wilt staan. Op deze pagina vind u meer informatie over de vier scenario's.NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden