Logistiek en bevoorrading

Nog te beantwoorden vragen

Bovenstaande is echter niet zomaar gerealiseerd. Er zitten veel voorwaarden aan verbonden om de realisatie echt succesvol te laten zien, denk onder andere aan de volgende belangrijke voorwaarden:

 • Logistieke keten ontkoppelen
 • Medewerking van fabrikanten, transporteurs, groothandels, retailers
 • Samenwerking in logistieke keten, en op -minimaal- brancheniveau
 • Data delen en koppelen
 • Flexibilisering venstertijden distributie
 • Flexibilisering openingstijden winkels
 • Wet- & regelgeving

Daarnaast blijven er ook nog een aantal vragen onbeantwoord, die zeker van invloed zullen zijn:

 • Kan de nieuwe manier van stadsdistributie ook rendabel worden gerealiseerd in kleinere gemeentes en stadskernen?
 • Welke rol speelt levering direct aan de klant nog wanneer we juist op lokale hubs gaan inzetten?
 • Wordt same-day delivery alleen maar belangrijker voor de consument of juist niet?
 • Hoe krijgen we iedereen zover om de huidige manier van werken los te laten en in te zetten op integrale samenwerking?

Ga naar Hoofdstuk 4.3: Vervolgstappen


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden