Logistiek en bevoorrading

Hoe kan het wel?

Dat er wat gaat veranderen is één ding dat zeker is, alleen hoe het er precies uit komt te zien is nog moeilijk te voorspellen. Voor nu is het vooral belangrijk dat je als direct betrokkene goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en zo af en toe eens nadenkt over hoe het kan gaan lopen en wat dit dan voor jou kan betekenen. Zo kun je waar mogelijk alvast voorsorteren op een andere manier van werken.

In hoofdlijnen zal de winkelbelevering er in 2025 als volgt uit zien:

In 2025 vindt winkelbelevering plaats via efficiënte stadslogistiek, middels cross docking via grote stadshubs of kleinere wijkhubs, waarbij winkelbelevering geschiedt met groene vervoersmiddelen, en dat zo frequent als nodig.

Bovenstaande visie kan gerealiseerd worden door met elkaar in te zetten op de volgende oplossingen:

 • Splitsing logistieke keten vs. lokale distributie
 • Hubs aan rand van de stad of centrum / wijk
 • Sorteerfunctie op hubs
 • Cross docking, met (tijd-)gelimiteerde warehousing
 • Groene en flexibele lokale distributie
 • Goederenuitgiftepunt vanuit hubs
 • Integratie pakketjes distributie, naar winkel en consument

Door de stadsdistributie op deze manier te organiseren ontstaat er een WIN-WIN situatie voor alle betrokken partijen. Voor winkeliers heeft het onder andere de volgende voordelen:

 • Lagere vervoerskosten
 • Frequente en volledige leveringen
 • Service levels vergelijkbaar met e-tail
 • Differentiatie, verbreding, verdieping van assortiment mogelijk
 • Lagere voorraadpositie en hogere omloopsnelheid
 • Verbeterde cash flow
 • Toename klanttevredenheid en loyaliteit
 • Winkel krijgt wijk-service functie
 • Maatschappelijk imago; bijdragen aan minder congestie en CO2

Ga naar Hoofdstuk 4.2: Nog te beantwoorden vragen


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden