Logistiek en bevoorrading

Een belangrijke pijler in het succes van een lokale onderneming is de logistiek en bevoorrading. Het succes van een winkel wordt immers mede bepaald door de aanwezige producten en daarmee de snelle levering.

De manier waarop distributie en bevoorrading momenteel is georganiseerd is dan ook niet voldoende toereikend voor de behoeften die winkeliers, leveranciers en consumenten over drie tot vijf jaar hebben. Onder andere vanwege de volgende redenen is het dan ook noodzakelijk dat de distributie en bevoorrading zal veranderen:

  • Groot aantal vervoersbewegingen in stads-/winkelcentra
  • Congestie in stads/-winkelcentra
  • Vervuiling door fossiele brandstof
  • Groot aantal vervoerders
  • Inefficiënte belading van vervoersmiddelen
  • Diversiteit in belevingen is inefficiënt en arbeidsintensief voor retailers
  • Kleinere en goedkopere, maar frequentere zendingen
  • Verandering norm consument, in o.a. next day / same day; retail vs. e-tail
  • Grotere stromen retourlogistiek
  • Overheidsregulering (CO2, kosten, openbare ruimte, innovatie) ligt op de loer

NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden