Het lonkend perspectief

Je kunt op verschillende manieren kijken naar de toekomst. Binnen de NSO Toekomstverkenning hebben we de keuze gemaakt om vooral te kijken naar de kansen en de mogelijkheden voor de toekomst. Wanneer je als ondernemer in staat bent om te weten wat er speelt en hier bewust keuzes in te maken, vergroot je de kans op een vitale toekomst.

In dit hoofdstuk is nader invulling gegeven aan het lonkend perspectief voor de branche over 3 tot 5 jaar. Welke scenario’s zijn er mogelijk en hoe zijn deze relevant voor de zowel de consument als de onderneming?

Het lonkend perspectief bestaat uit meerdere scenario’s/kwadranten waarbinnen de toekomst zich zal gaan afspelen. Welke positie een ondernemer, ketenorganisatie en/of toeleverancier kiest is uiteraard geheel aan eenieder zelf. Er is dan ook geen goed of fout. Elk kwadrant is lonkend. Uiteindelijk bepaal je zelf wat jij denkt dat het beste is.

Ga door naar het lonkend perspectief

Ga naar hoofdstuk 3: Lokaal ondernemerschap


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden