Data & ICT

Product data

Onder product data verstaan we alle informatie die direct of indirect aan een specifiek artikel valt te koppelen. Hier kunnen op korte termijn de volgende verbeteringen in worden gerealiseerd:

 • Centraal beheer en regie van artikel stam data
 • Analyse van branchedata
 • Organiseren van een eenduidige en efficiënte (financiële) achterkant

Centraal beheer en regie van artikel stam data

Momenteel heeft elke formule veel werk om data te verreiken en op goede kwaliteit te krijgen. Daarnaast hebben ook winkeliers nog veelvuldig te maken met foutieve over verouderde stam data. Fouten in data kosten dan ook veel geld en leiden onnodig tot onder andere nee-verkoop en lege schappen.

Verder is de basis informatie niet uniform en compleet, dit maakt vergelijkingen binnen branche lastig. Met name de data voor goede online presentatie is niet beschikbaar, dit remt de online projecten.

De NSO is in overleg met zowel leveranciers als formules om tot een centrale regie en coördinatie van stam-data te komen. Dit zou direct leiden tot de volgende voordelen:

 • Grote kosten besparing bij alle formules.
 • Ergernis No 1 bij winkels over onjuiste data weghalen, veel fouten in logistiek voorkomen en voorkomen nee-verkoop
 • Uniforme data in de branche.
 • Leveranciers zullen ook blij worden als alle afnemers op zelfde manier werken, ze data op uniforme manier kunnen aanleveren.
 • De kwaliteit van data zal bij de leveranciers enorme kosten besparingen opleveren in logistieke fouten, foute en handmatige bestellingen.

De volgende zaken kunnen hierbij centraal worden georganiseerd:

 • Protocol en technische beschrijving van wat er aangeleverd moet worden
  • Minimale velden, met beschrijving van wat elk veld is
  • Extra velden voor online, plaatjes, omschrijvingen, online zoekfilters
  • Aanleverfrequentie
 • Goede groep en sub-groep indeling voor branche zodat men ook data kan vergelijken, benchmark kan doen
 • Goede merkindeling
 • Protocol om artikelen te laten vervallen, hergebruik bestelnummers en barcodes
 • NSO zou jaarlijks analyse kunnen maken van prestaties en daar weer op sturen, prijs uitreiken aan beste leverancier

Naast de basis data op orde te krijgen zal er ook een EDI traject voor de top 10 leveranciers opgezet kunnen worden. Dit zal er voor zorgen dat orders elektronisch doorgestuurd kunnen worden.

Dat goederen efficiënt ingelezen worden via een pakbon-factuur bericht en dit 1 op 1 naar de boekhouding kan.

Belangrijk te weten dat dit geen technische issues zijn, maar een coördinerende en sturende rol nodig is. Leveranciers worden ook blij als ze voor alle partijen zelfde data kunnen aanleveren.

Analyse van branche data

Analyse van data biedt veel kansen voor de branche. Dit is een complex traject met veel nieuwe mogelijkheden.

Als men data centraal zou analyseren en delen dan zou dat branche grote voorsprong geven ten opzichte van bedrijven buiten branche. Men kan starten met benchmark, dit wordt nu uitbesteed. Kwaliteit is door vervuiling en verschillende aanlevering onbetrouwbaar.

Men zou centraal data kunnen terugkoppelen aan leveranciers, uniform voor alle formules.

Voordeel is dat alle data binnen de branche blijft, kwaliteit intern verbeterd kan worden.

Maar men zou ook verder kunnen gaan met KPI cijfers van succesvolle locaties, winkels, assortimenten.

Dus wat maakt een winkel in branche succesvol, welke KPI’s heeft hij dan, wat is belangrijk etc….

We zouden zelfs naar anonieme branche profilering consumenten kunnen gaan, onderzoek naar succesvolle marketing laten doen. Meer herhaal verkoop, vaker terug laten komen, verbreding assortiment etc…


Organiseren van een eenduidige en efficiënte (financiële) achterkant

Er gaat veel geld verloren aan de achterkant bij winkels. Processen zijn vaak handmatig, niet efficiënt geregeld. Door dit voortaan op een eenduidige en efficiënte manier te organiseren zal dit een belangrijk concurrentie voordeel geven en leiden tot een verbetering van marge en winstgevendheid.

Denk hierbij aan het organiseren van de volgende onderdelen:

 • Opstellen standaard rekening schema zodat winkels goed te vergelijken zijn financieel
 • Belasting advies binnen branche
 • Optimalisatie van accountants traject, instap pakket, standaard financiële inrichting, koppeling naar kassa-systemen
 • Nieuwsbrief van belangrijke en handige tips financieel – belasting technisch
 • Opleidingen, bv voor verkooptechnieken en presentatie
 • Branche, volume afspraken voor b.v. betalingsverkeer, advies bij huurcontracten, personeel contracten, juridische bijstand


Ga naar hoofdstuk 6.2: Klantdata


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden