Data & ICT

Data en ICT is een veelbesproken onderwerp en misschien wel een van de drijvende krachten achter de veranderingen waar we momenteel mee te maken hebben. Daarnaast is data en ICT zo alles omvattend, dat het voor velen moeilijk is het te vertalen naar iets concreets en tastbaars waar je morgen mee aan de gang kunt gaan.

In dit hoofdstuk willen we dan ook niet ingaan op alles dat er speelt, maar juist heel specifiek kijken naar de drie, voor onze branche, belangrijkste thema’s waar we binnen de branche op korte termijn mee aan de slag gaan. Het betreft de volgende thema’s, die vervolgens nader worden toegelicht.

  • Product Data
  • Customer Data
  • Omni Data & Innovations

NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden