Focus op persoonlijk contact

Ik zet helemaal in op persoonlijk contact met mijn klanten

Verbinding zoeken met de klanten is hier belangrijker dan de producten en diensten die worden verkocht. De ondernemer heeft een verhaal; storytelling is iets waar deze onderneming in uitblinkt. Dat zie je ook terug in de lokale betrokkenheid. De onderneming is veelvuldig te zijn op locaties buiten de winkel om zo aanwezig te zijn daar waar de klanten van de onderneming ook aanwezig zijn.

De ondernemer en de medewerkers zijn de buddy van de klant, ook wanneer de klant komt voor de OV-paal of een pakketje uit China. In dit scenario heeft de winkel ook een duidelijke sociale functie en haalt daarmee een deel van de omzet uit diensten als bijvoorbeeld workshops en lezingen of horeca. De ondernemer en de medewerkers maken het verschil. Zij zijn het uithangbord van de onderneming.

Succesfactoren

  • Door pro-actief buiten de winkel aanwezig te zijn wordt de bekendheid van de winkel sterk vergroot.
  • De klant blijft bij de winkel terugkomen vanwege de leuke verhalen die er bij elk product wordt verteld.
  • Doordat er ook diensten als workshops, lezingen en/of horeca wordt aangeboden is het business model niet enkel afhankelijk van de verkoop van producten.

Valkuilen

  • Wanneer het persoonlijke contact draait om één specifiek persoon maakt dit de winkel kwetsbaar.
  • Het in stand houden van het lokale netwerk verdient aandacht, enkel door hier elke dag wat tijd in te investeren haal je hier het maximale uit.

Ga naar scenario 3: Focus op specialisme


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2021 Alle rechten voorbehouden