Vragenlijst Lonkend perspectief

Weet wat er speelt en kies bewust

In de NSO Toekomstvisie worden vier scenario’s uitgewerkt. Dat zijn richtingen waarin u en uw winkel zich kunnen ontwikkelen. Deze vier scenario’s zijn een hulpmiddel. Natuurlijk geen keurslijf. Iedere ondernemer en iedere winkel houdt zijn eigen unieke kenmerken.

Door een korte vragenlijst van 20 vragen te doorlopen krijgt u inzichtelijk waar u nu staat en waar u over vijf jaar wilt staan. De uitkomst wordt teruggekoppeld middels twee stippen in onderstaande afbeelding. Op de pagina over het lonkend perspectief vindt u vervolgens meer informatie over de verschillende scenario's. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen deze informatie eerst door te lezen en daarna de vragenlijst door te lopen.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden