Lokaal ondernemerschap

Hoe staat de lokale omgeving er voor?

Er is veel te doen om de ontwikkeling van binnensteden en wijkcentra. Sommige gebieden in het land hebben te maken met grote leegstandpercentage ’s en teruglopende bezoekersaantallen. In andere gemeenten neemt het aantal bezoekers juist sterk toe en staat men in de rij om een winkelpand te betrekken.

Vanuit bestaande bronnen kan de locatie inzichtelijk worden gemaakt en kunne bezoekerscijfers en omzetcijfers vergeleken worden. Denk daarbij aan antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe ontwikkelen de klantgroepen zich in het verzorgingsgebied?
  • Wat gebeurt er met het aantal bezoekers en de loopstromen?
  • Neemt de omzet van specifieke productgroepen landelijk nou juist toe of af? En hoe is dat in specifieke delen van het land?

Voor bovenstaande informatie kun je bij een groot aantal partijen terecht, waaronder bij toeleveranciers en formule hoofdkantoren. Ook de NSO kan hier een faciliterende en ondersteunende rol in vervullen, bijvoorbeeld door te voorzien in standaard analyses en blauwdrukken.

Bovenstaande inzichten allen veranderen nog niets. Het begint allemaal met de vraag of je je herkent in de cijfers en wat er vervolgens mee gedaan kan worden. In het volgende onderdeel wordt ingegaan op een aantal voor de hand liggende maatregelen om de lokale positie te versterken.


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden