Logistiek en bevoorrading

Vervolgstappen

Zoals gezegd is het als ondernemer vooral van belang om de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en met regelmaat na te blijven denken over de gevolgen voor de eigen onderneming.

Op branche en keten niveau wordt er de komende jaren concreet invulling gegeven aan de realisatie van de genoemde visie. Zij zullen daarbij de volgende stappen zetten en alle betrokken en geïnteresseerden blijven informeren over mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

  • Visie aanscherpen
  • Trekkersrollen en stakeholders bepalen
  • Verkennen samenwerkingen met andere branches en sectoren
  • Inhoud van genoemde denkrichtingen nader uitwerken
  • Fasering bepalen
  • Mogelijke partners binnen de branche bepalen; fabrikanten, groothandels, vervoerders, retailers
  • Kaders en mogelijkheden vanuit overheid
  • Diverse overige research

Ga naar Hoofdstuk 5: Bedrijfsvoering en ondernemerschap


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden