Bedrijfsvoering en ondernemerschap

De route naar vitaliteit

Eén route naar succes is er niet, wel zijn er een aantal bouwblokken die je als ondernemer in kunt zetten om de kans op een vitale onderneming te vergroten.

1: Voor welke doelgroepen besta je en hoe ben je relevant?

 • Werk je met concrete doelgroepen en zijn ze duidelijk omschreven?
 • Naar welke producten/diensten vraagt de doelgroep?
 • Welke gemak-behoeften heeft de doelgroep?
 • Op welke manier realiseer je de gewenste emotie/beleving?

2: Hoe ziet de bezoekersreis er uit en hoe blijft deze dynamisch?

 • Heb je de verschillende contactmomenten vanaf het allereerste contact met de klant in kaart gebracht? (Denk hierbij ook aan de momenten waarop je nu geen contact hebt, maar de klant het mogelijk wel zou willen)
 • Welk aanbod heb jij de klant te bieden op elk contactmoment?
 • Welke (technologische-) middelen kunnen het contactmoment voor de klant vergemakkelijken?
 • Zorg je er bij elk contactmoment voor dat de binding met de klant toeneemt?
 • Zorg je er bij elk contactmoment voor dat je de verwachtingen van de klant net overtreft/dat er net iets veranderd is?

3: Hoe ziet je business model er uit en welk talent is er voor nodig?

 • Heb je een duidelijk beeld welke geldstromen de gewenste omzet realiseren?
 • Over welke waardevolle data (kennis en informatie) beschik je en wat levert dit je op?
 • Zorg je er bewust voor dat je zo frequent mogelijk contact hebt met de klant (Traffic)?
 • Heb je het juiste toegewijde talent op de juiste plek zitten?

Kun je de meeste vragen met JA beantwoorden? Dan ben je erg goed op weg! Voor jou is het dan vooral belangrijk om ze ook goed in de praktijk te brengen.

Kun je nog niet alle vragen met JA beantwoorden? Dan doe je er goed aan om hier nog eens goed naar te kijken. Welke vragen heb je met Nee beantwoord? Heb je zelf al een idee hoe je dit tot een JA kunt krijgen?


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden