Inspiratie

Om steeds meer richting te geven aan de toekomstverkenning wordt aan alle betrokkenen gevraagd inspiratievoorbeelden te delen. Dit kunnen zowel voorbeelden zijn vanuit de sector zelf alsook voorbeelden vanuit andere sectoren. Daarnaast gaat het zowel om voorbeelden van inspiratie die een goed voorbeeld zijn van ideeën die we graag terug zouden zien in de toekomst, evenals voorbeelden die we liever niet meer willen zien in de toekomst.

Heeft u nog een voorbeeld dat niet mag ontbreken in dit overzicht? Stuur deze dan naar info@nso-toekomstverkenning.nl.


NSO Toekomstverkenning, Overgoo 15, 2266 JZ Leidschendam
E-mail: info@nso-toekomstverkenning.nl, Telefoon: 070 – 301 27 99


© 2020 Alle rechten voorbehouden